אלמנט העץ והזוגיות

ראשי >תקשורים ומאמרים>מאמרים>אלמנט העץ והזוגיות
אלמנט העץ והזוגיות
המסרים הבאים נובעים מההתמסרות אל האור האלוהי.... התמסרות מרצון.
 
אלמנט העץ בתחום הזוגיות מתקשר אל המשיכה הראשונית וגם זו המתמשכת שלאחריה, המינית והרגשית בין בני זוג.
ממנו, דרך אלמנט העץ נובעים הדחף שמקרב אנשים אחד לשני והמשיכה המגנטית, הזו שאינה נמצאת בתחום השליטה שלנו ולא ניתן ליצור אותה יש מאין, אלא לאפשר אותה ולהתמסר אליה.
הניצוץ שמייצר משיכה ראשונית בין בני אדם, מקורו הרוחני גבוה, הוא מהמקור הגבוה ביותר, נהיית המשיכה, כדברו של אלוהים, ומנחה את בני האדם מבפנים בכוח עוצמתי ...כמו שהצמחים והעצים נמשכים תמיד לצמוח מעלה אל האור.

בגלל שהמשיכה עשויה לגבור פעמים רבות על הרצון ההגיוני והמודע ועל השיקולים השכלתניים, לפעמים יוצא לה שם רע בחברה, אבל המקום של המשיכה המינית והרגשית שמתרחשת כמו נס מסתורי ופלאי בין בני אדם הוא ברצון האלוהי המיטיב.
 
הרצון האלוהי וההשגחה הגבוהה מזמנים, מקרבים, ממגנטים, במישור הזוגי – בני אדם זה לזה, כך שהאתגרים הטמונים בקשר זוגי הם אלו בדיוק שנחוצים להתפתחות לצמיחה, לליטוש האישיות והארת המוקמות האפלים של כל אחד מבני הזוג.
היסוד של המשיכה המינית והרגשית ממשיך ומפעם, מחייה, מחדש ומזרים חיים חדשים בעורקים של כל קשר זוגי.
מידת הנוכחות או ההיעדר של משיכה בתוך קשר זוגי מעידה על עוצמת החיות שבו, כפי שעל מנת לראות אם עץ הוא חי או שמא נבל אפשר לגרד מעט את קליפת הגזע ולראות אם הוא ירוק מבפנים.
 
 
האנרגיה המינית, של הליבידו, היא התגלמות עוצמתית נאמנה ואותנטית לכוח החיים אשר אלוהים נופח בברואים.

 
במצבים בהם אנרגיית העץ נחסמת, גם האנרגיה של המשיכה המינית והרגשית עשויה להיחסם.
בשלבים הראשוניים היא עשויה לבעבע, כמו תבשיל בתוך סיר לחץ.
היעדר מימושה טוען את האדם בפוטנציאל וחיות עצומה מחד, אך גם בתחושות של אי שקט, עצבנות ועד כדי מרמור, כעס וזעם, מאידך.
 
בתוך מערכות יחסים זוגיות ומחוצה להן, יש לזכור שנתיב ההתממשות המיני באקט מיני ורגשי ביטויים של קירבה ואהבה, אינם דרכי ההתממשות היחידים של אנרגיית העץ.
התלות בביטויים וריגושים מיניים ורגשיים בתחום הזוגיות בלבד איננה מיטיבה.
חשוב להיות רגישים, קשובים ונענים לאנרגיית העץ בתוכנו, ולספק לה דרכי ביטוי ונתיבים רבים למימוש והגשמה.
כך שהקשר הזוגי, בין אם כשאנו נמצאים בתוכו או חושבים עליו כשאנחנו לא בזוגיות, לא יהפוך להיות החזות היחידה למימוש והגשמה, הנאה וסיפוק, אלא אחת מהאפשרויות השלובה ושזורה בחיים מלאים, יצירתיים, מלאי סיפוק והגשמה ממקורות שונים.

כך, אנחנו יכולים להיות בזוגיות לצד אדם אחר באופן שלם ומלא יותר.
אדם שההגשמה, המימוש והסיפוק בחייו רב תחומיים, יהיה פחות נתון לדפוסים של תלות בתוך זוגיות, וכוח משיכתו יגבר.
מימוש זורם ומתמיד של האנרגיה היצירתית והליבידו שנובעים מאלמנט העץ בתחומי חיים רבים ומגוונים, הנם הפריון, הוויטאליות והחיים עצמם.   
 
לעתים תסכול על ריחוק מיני או רגשי בין בני זוג יוצר טינה, כעס והשלכות שונות ביניהם.
טוב להתבונן על עצמנו וגם על בן זוגנו ברכות ובחמלה במצבים האלה.
החמלה חודרת בעוצמת הרכות שלה דרך דפוסי ההגנה של הכעס והטינה, ומאפשרת לראות את מקורם בחסך.
מי שרואה את מקור והחסך שמתחת לכעס ולטינה... מבין בלבו שצרכים רגשיים ומיניים עשויים להיות דלק להרבה מריבות וקונפליקטים, ובמרבית המקרים ניתן לטפל בשורש הבעיה במקום להיאבק בביטוייה החיצוניים יותר.  
 
היכולת לגעת בשורש, בחסכים מינים ורגשיים בתוך זוגיות, יוצרת מצב רגיש מאוד ופגיע, בעיקר כי
מידת היותנו מושכים מבחינה מינית ומבחינה רגשית, ומידת היותנו מושא לתשוקה ואהבה, קשורות באופן עמוק, משמעותי ואפילו קריטי לזהות העצמית, לדימוי העצמי לאגו.
איש, וודאי שלא אישה, אף אחד לא רוצה להרגיש דחוי.
כולם רוצים להרגיש נחשקים, אהובים ורצויים.
אכן, באופן פרדוקסלי, על אף שאינסטינקט המשיכה קשור לדחף שאלוהים נטע בלב ובגוף שלנו, מוביל אותנו להתאחדות ואחדות זוגית, המהדהדת באותו תדר עם האחדות האינסופית ממנה באנו... למרות זאת אנו רגילים שמידת היותנו מושכים או אהובים על ידי בני זוג פוטנציאליים, מתקשרת דווקא לזהות העצמית והנפרדת שלנו, ולאגו.
 
רבים שואבים סיפוק וקורת רוח מעצם הידיעה שהם רצויים או אהובים, יש מי שמעדיף להשאיר זאת ככה, ככמיהה ואהבה ללא מימוש, מעצם הסיפוק בידיעה שאני מושכ/ת ומושא לאהבה ולתשוקה.
המפתח להימנעות ממצבים הרסניים ופוגעניים כאלו, של התמכרות לתחושה שאני אהוב/ה ומושכ/ת, תוך ויתור על המימוש של אהבה ומשיכה בקשר זוגי אמתי, הוא החיבור הפנימי לידיעה שאני אהוב/ה על ידי הנשמה שאני, על ידי אלוהים, ממש ככה כפי שאני באופן מולד ובלתי מותנה.
היכולת שלנו לראות את נקודות החוזקה, הטוב, האור ואת אנרגיית החיים השופעת והפורייה שבנו, באופן שבלתי תלוי בשיקוף או משוב חיצוני מאנשים אחרים.
 
מידה של משיכה רגשית או מינית, תשוקה וכמיהה שקיימת בין בני אדם ובני זוג פוטנציאליים, איננה מעידה על מי שאנחנו, אלא על מידת ההתאמה שקיימת בינינו.
המשיכה עונה על השאלה, הרבה פעמים, האם אלוהים יצר לי עם האדם המסוים הזה ניצוץ? מגנט אותנו זה לזה? מזמן אותנו לפרק חיים משותף יחדיו, לטובת התפתחותם ההדדית?
אבל מידת  המשיכה איננה צריכה בשום אופן להצביע, ליצור או להתנות את ידיעת זהותם העצמית של כל אחד מבני הזוג.
 
במצבים בהם אנרגיית העץ חלשה או חסרה, בני זוג עשויים לחוש שהמשיכה ביניהם נכבתה, פחתה או לא נוכחת, לא מורגשת, וכמוה גם ההתרגשות, נביעת האהבה והכמיהה האוהבת לקרבתו של בן הזוג.   
גם כאשר אנשים נמצאים מחוץ לזוגיות ישנן תקופות שבהן אנרגיית הליבידו והתשוקה לחיים פוחתות או חסרות.
עמם פוחתות היצירתיות, ההנאה וההנעה.
במצבים אלה חשוב להבחין האם מעיין הנעורים של אלמנט העץ עצמו בתוכנו התמעט או שהאנרגיה היצירתית שלנו מנותבת למקום אחר – לבני זוג אחרים, לעיסוקים אחרים שבחרנו בתקופת חיים מסוימת, לכיוונים שונים.

במקרים בהם אנרגיית העץ לוקחת אותנו וממשיכה ומכוונת אותנו לבני זוג אחרים או לאורח חיים ובחירות כיוון אחרות מכפי אלה שאנחנו נמצאים בהן בשלב מסוים בחיינו – זה מיטיב, נכון ומבורך, מפתח ושופע, לאפשר לעצמנו ללכת בעקבות הכיוון אליו מכוונת המשיכה הטבעית, ולבחור באותו נתיב בו נמצאות החיות והתשוקה שלנו, שהן אנרגיית החיים עצמה.
 
במקרים שבהם אנרגיית העץ עצמה חלשה בתוכנו, היא לא פונה לכיוון אחר, אלא חלשה יותר בכל הכיוונים, ואנו עשויות להרגיש שאין שום כיוון שמושך אותנו.
המשיכה שלנו לבן הזוג אך גם לכל בני זוג פוטנציאליים פוחתת, וכך גם התשוקה שלנו ליצירתיות וביטוי בתחומים אחרים.
במצבים אלה,  טוב לחזור ולהתחבר למקור קיומנו הרוחני, במדיטציה, בתרגול רוחני, בהקשבה עדינה פנימה לעצמנו, ולגלות מה פותח את לבנו ומחבר אותנו מחדש אל הרוח ואל החיים, לוויטאליות.

לעתים מצבים אלה יכולים להתרחש כאשר אנחנו רותמים באופן מוגזם ויתר על המידה את אנרגיית העץ שבנו על מנת להגשים ולממש מטרות ויעדים, והחיים נהיים מלאים ב'צריך' וחסרים ב'מתחשק לי'.
כמו סוס פרא אצילי, מלא חיים ככל שיהיה, אשר נחלש ומסרב להמשיך לדהור אחרי שרכבו עליו יותר מדיי, או אסרו אותו ברסן ומושכות לתקופה מוגזמת בלי זמני מנוחה והתמלאות.
זה עשוי להיות זמן טוב במקרים אלו לשחרר את הרסן ולאפשר לסוס לדהור בחופשיות באחו,
לשחרר את עצמנו וליצור לעצמנו פתחים רחבים יותר של פנאי ממטלות חשובות ככל שיהיו,
ולאפשר לעצמנו להיזכר באחו של היצירתיות הפנימית, הלבלוב הטבעי של הוויטאליות בתוכנו, זו שלא רתומה לשום מטרה, מהנאות החיים...

גם בתוך הזוגיות שני ההיבטים של החיבור הארצי והשמימי של אלמנט העץ, נוכחים תמיד, גם בתקופות בהם האלמנט הזה נחלש ועמו נחלשת המשיכה המינית והרגשית.
בקוטב השמימי והרוחני ניתן לנו להתחבר מחדש לבחירת הנשמה בבן הזוג,
באהבה העמוקה שנמצאת ומחברת,
לכוונה המקורית בעבר והכוונה הגבוהה בהווה בתוך בחירה זוגית באדם מסוים,
לחזון החיים המשותפים יחד והחזייתו בעיני רוחנו,
 ההתחקות אחר הייעוד הגבוה של קשר זוגי,
 ולהיזכר: מה בעצם אנחנו עושים ביחד?
מה הכוונה הגבוהה שמניעה אותנו להיות יחד, האם היא עדיין נמצאת?
 
בקוטב הארצי של אלמנט העץ, זה מיטיב לפנות פנאי וזמן משותף להנאה יחד וזמן איכות זוגי, להתחבר אל האדמה דרך הנאת החיים על פניה, דרך ההנאות  המשותפות, כבסיס.
בשלבים מעט מתקדמים יותר ניתן למצוא יצירות משמעותיות משותפות, פרויקטים זוגיים, דברים שאנחנו רוצים ליצור יחד והם מחברים אותנו במישור המעשי, ועוטפים את היצירתיות שלי ושל בן הזוג באופן שהן שלובות זו בזו.
 
אלמנט העץ בזוגיות מכיל הן את ההנאות הארציות והחושיות, ואת פעילויות הפנאי וביטויים שהם נעימים, כל מה שטוב בחיים המשותפים יחד על פני האדמה, והן את החיבור הגבוה ביותר של אהבת נשמה בין בני זוג, קשר נשמתי עמוק, מפתח ומרפא, וייעוד זוגי גבוה משותף שמזין ומעלה כל אחד מבני הזוג.
 
בתוך זוגיות חשוב מאוד שנכיר גם בצורך של בן הזוג למימוש והגשמה, לסיפוק ויצירה, הן בחיים שלו עצמו, האישיים, אלה שמתקיימים בנפרד מאתנו.
מתן מרחב להתפתחות ויצירה לבן זוג הוא חשוב מאוד, ויכולתנו לשמוח בהגשמה והמימוש של אדם אהוב, והן בהתבטאות של הדברים האלה בתוך הקשר הזוגי.
כפי שאנחנו יודעים ויודעות, מבינים ומבינות, שחיים של מימוש והגשמה לא תלויים רק בבן הזוג אלא עצמאי בתוכנו עצמנו, כך חשוב שנבין שזה משמעותי גם לבן הזוג.
לפתח ולטפח, לעודד ולהצמיח את המקום היצירתי, הפורה, מלא האון הפוטנציאל והיופי, של בן הזוג בתוך החיים שלו וגם בתוך הקשר הזוגי.
נאפשר לבן הזוג להיות מי שהוא, לבת הזוג מי שהיא, להיות במיטבם, בשיאם, לתת להם את המקום, הלגיטימציה וגם העידוד והשמחה בשמחתם, שכן אלמנט עץ פורה, מוגשם ונוכח מרבה את הוויטאליות ואנרגיית החיים עצמם בתוך בני אדם, בתוך קשרים זוגיים ובתוך כל נברא.
 
לעתים קרובות בחברה המודרנית, ההתבטאויות של אלמנט העץ, היצירתיות, האון, המסוגלות, ההגשמה, הפריון, קשורים בקונוטציה שלילית של מאבקי כוחות, ועשויה להיווצר תחושה שאנשים יכולים להגשים את עצמם בעיקר אחד על חשבון השני.
תפיסה שלילית זו מחלחלת לתוך קשרים זוגיים רבים, ויוצרת מצב של מאבקי כוחות בין בני זוג, במסגרתם ההגשמה של בן זוג אחד מאיימת על המקום של בן הזוג האחר, על ביטחונו העצמי והדימוי שלו.
המצב הזה עשוי להיות נכון, אבל קורה בצורה כזו כי ככה אנחנו יוצרים אותו.
כאשר בני זוג יוצרים דפוס כזה, חשוב לפוגג אותו אחרי שנהיים מודעים אליו, וליצור דרך תקשורת אחרת במקומו.
דרך תקשורת המבוססת על ידיעה פנימית וחיה, שמה שמיטיב אתי מיטיב עם בן הזוג שלי, ומה שמיטיב עם בן הזוג שלי מיטיב אתי.
ככל שאני לוקחת לעצמי חופש להיות מי שאני ולהגשים את חיי, ומעודד/ת גם את בן הזוג לקחת לעצמו את המרחב להגשים את חייו, כך הקשר הוא ויטאלי, מלא חיות וטוב לשנינו.
נוצר כאן יופי ומסוגלות שלא מתוך תחרות זה עם זה, אלא בשונות – כל אחד בדרכו.
בהגשמה של מלוא הפוטנציאל – לכל אחד מבני הזוג יש פוטנציאל אחר בגוון הנשמה שלו או שלה.
 
דרך כזו מובילה להעצמה הדדית במקום לתחרות והתעצמות זה על חשבון זו.
העצמה הדדית במסגרתה כל הגשמה, הצלחה ומימוש פוטנציאלי של בן הזוג, נותן לי שמחה והשראה למימוש הפוטנציאל, השונה, שלי.
כל אושר, סיפוק ומימוש של בן הזוג בכל תחום יכול לשמח אותי מתוקף האהבה שלי כלפיו, מתוך הכוונה המיטיבה העמוקה ששוררת בינינו.
 
איננו חייבים להיות כמו עשבים או צמחים הנאבקים על אותה פיסת אדמה, האדמה רחבה, יש בה מקום לכל הצמחייה שאלוהים ברא ולכל בני האדם שנבראו על ידו בצלמו.
במקורנו הרוחני אנו מעצימים זה את זה וקשורים זה לזה.
האחדות שממנה באנו אנו מעצימים זה את זה ומעצימים את האחד מתוכו כולנו נבראנו.
במקום להשוות את האור של אדם אחר לזה שלנו ולבדוק מי יורת מאיר ומי פחות, אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו להיות מוארים מהאור של אדם אחר.
בצורה כזו הוא מעצים את האור בתוכנו, גם.
מניצוצות האור של כולנו שמצטרפים זה לזה, ועולים מעלה אל מקור קיומנו האלוהי המבורך
 
 
אלמנט העץ והזוגיות
המסרים הבאים נובעים מההתמסרות אל האור האלוהי.... התמסרות מרצון.
 
אלמנט העץ בתחום הזוגיות מתקשר אל המשיכה הראשונית וגם זו המתמשכת שלאחריה, המינית והרגשית בין בני זוג.
ממנו, דרך אלמנט העץ נובעים הדחף שמקרב אנשים אחד לשני והמשיכה המגנטית, הזו שאינה נמצאת בתחום השליטה שלנו ולא ניתן ליצור אותה יש מאין, אלא לאפשר אותה ולהתמסר אליה.
הניצוץ שמייצר משיכה ראשונית בין בני אדם, מקורו הרוחני גבוה, הוא מהמקור הגבוה ביותר, נהיית המשיכה, כדברו של אלוהים, ומנחה את בני האדם מבפנים בכוח עוצמתי ...כמו שהצמחים והעצים נמשכים תמיד לצמוח מעלה אל האור.

בגלל שהמשיכה עשויה לגבור פעמים רבות על הרצון ההגיוני והמודע ועל השיקולים השכלתניים, לפעמים יוצא לה שם רע בחברה, אבל המקום של המשיכה המינית והרגשית שמתרחשת כמו נס מסתורי ופלאי בין בני אדם הוא ברצון האלוהי המיטיב.
 
הרצון האלוהי וההשגחה הגבוהה מזמנים, מקרבים, ממגנטים, במישור הזוגי – בני אדם זה לזה, כך שהאתגרים הטמונים בקשר זוגי הם אלו בדיוק שנחוצים להתפתחות לצמיחה, לליטוש האישיות והארת המוקמות האפלים של כל אחד מבני הזוג.
היסוד של המשיכה המינית והרגשית ממשיך ומפעם, מחייה, מחדש ומזרים חיים חדשים בעורקים של כל קשר זוגי.
מידת הנוכחות או ההיעדר של משיכה בתוך קשר זוגי מעידה על עוצמת החיות שבו, כפי שעל מנת לראות אם עץ הוא חי או שמא נבל אפשר לגרד מעט את קליפת הגזע ולראות אם הוא ירוק מבפנים.
 
 
האנרגיה המינית, של הליבידו, היא התגלמות עוצמתית נאמנה ואותנטית לכוח החיים אשר אלוהים נופח בברואים.

 
במצבים בהם אנרגיית העץ נחסמת, גם האנרגיה של המשיכה המינית והרגשית עשויה להיחסם.
בשלבים הראשוניים היא עשויה לבעבע, כמו תבשיל בתוך סיר לחץ.
היעדר מימושה טוען את האדם בפוטנציאל וחיות עצומה מחד, אך גם בתחושות של אי שקט, עצבנות ועד כדי מרמור, כעס וזעם, מאידך.
 
בתוך מערכות יחסים זוגיות ומחוצה להן, יש לזכור שנתיב ההתממשות המיני באקט מיני ורגשי ביטויים של קירבה ואהבה, אינם דרכי ההתממשות היחידים של אנרגיית העץ.
התלות בביטויים וריגושים מיניים ורגשיים בתחום הזוגיות בלבד איננה מיטיבה.
חשוב להיות רגישים, קשובים ונענים לאנרגיית העץ בתוכנו, ולספק לה דרכי ביטוי ונתיבים רבים למימוש והגשמה.
כך שהקשר הזוגי, בין אם כשאנו נמצאים בתוכו או חושבים עליו כשאנחנו לא בזוגיות, לא יהפוך להיות החזות היחידה למימוש והגשמה, הנאה וסיפוק, אלא אחת מהאפשרויות השלובה ושזורה בחיים מלאים, יצירתיים, מלאי סיפוק והגשמה ממקורות שונים.

כך, אנחנו יכולים להיות בזוגיות לצד אדם אחר באופן שלם ומלא יותר.
אדם שההגשמה, המימוש והסיפוק בחייו רב תחומיים, יהיה פחות נתון לדפוסים של תלות בתוך זוגיות, וכוח משיכתו יגבר.
מימוש זורם ומתמיד של האנרגיה היצירתית והליבידו שנובעים מאלמנט העץ בתחומי חיים רבים ומגוונים, הנם הפריון, הוויטאליות והחיים עצמם.   
 
לעתים תסכול על ריחוק מיני או רגשי בין בני זוג יוצר טינה, כעס והשלכות שונות ביניהם.
טוב להתבונן על עצמנו וגם על בן זוגנו ברכות ובחמלה במצבים האלה.
החמלה חודרת בעוצמת הרכות שלה דרך דפוסי ההגנה של הכעס והטינה, ומאפשרת לראות את מקורם בחסך.
מי שרואה את מקור והחסך שמתחת לכעס ולטינה... מבין בלבו שצרכים רגשיים ומיניים עשויים להיות דלק להרבה מריבות וקונפליקטים, ובמרבית המקרים ניתן לטפל בשורש הבעיה במקום להיאבק בביטוייה החיצוניים יותר.  
 
היכולת לגעת בשורש, בחסכים מינים ורגשיים בתוך זוגיות, יוצרת מצב רגיש מאוד ופגיע, בעיקר כי
מידת היותנו מושכים מבחינה מינית ומבחינה רגשית, ומידת היותנו מושא לתשוקה ואהבה, קשורות באופן עמוק, משמעותי ואפילו קריטי לזהות העצמית, לדימוי העצמי לאגו.
איש, וודאי שלא אישה, אף אחד לא רוצה להרגיש דחוי.
כולם רוצים להרגיש נחשקים, אהובים ורצויים.
אכן, באופן פרדוקסלי, על אף שאינסטינקט המשיכה קשור לדחף שאלוהים נטע בלב ובגוף שלנו, מוביל אותנו להתאחדות ואחדות זוגית, המהדהדת באותו תדר עם האחדות האינסופית ממנה באנו... למרות זאת אנו רגילים שמידת היותנו מושכים או אהובים על ידי בני זוג פוטנציאליים, מתקשרת דווקא לזהות העצמית והנפרדת שלנו, ולאגו.
 
רבים שואבים סיפוק וקורת רוח מעצם הידיעה שהם רצויים או אהובים, יש מי שמעדיף להשאיר זאת ככה, ככמיהה ואהבה ללא מימוש, מעצם הסיפוק בידיעה שאני מושכ/ת ומושא לאהבה ולתשוקה.
המפתח להימנעות ממצבים הרסניים ופוגעניים כאלו, של התמכרות לתחושה שאני אהוב/ה ומושכ/ת, תוך ויתור על המימוש של אהבה ומשיכה בקשר זוגי אמתי, הוא החיבור הפנימי לידיעה שאני אהוב/ה על ידי הנשמה שאני, על ידי אלוהים, ממש ככה כפי שאני באופן מולד ובלתי מותנה.
היכולת שלנו לראות את נקודות החוזקה, הטוב, האור ואת אנרגיית החיים השופעת והפורייה שבנו, באופן שבלתי תלוי בשיקוף או משוב חיצוני מאנשים אחרים.
 
מידה של משיכה רגשית או מינית, תשוקה וכמיהה שקיימת בין בני אדם ובני זוג פוטנציאליים, איננה מעידה על מי שאנחנו, אלא על מידת ההתאמה שקיימת בינינו.
המשיכה עונה על השאלה, הרבה פעמים, האם אלוהים יצר לי עם האדם המסוים הזה ניצוץ? מגנט אותנו זה לזה? מזמן אותנו לפרק חיים משותף יחדיו, לטובת התפתחותם ההדדית?
אבל מידת  המשיכה איננה צריכה בשום אופן להצביע, ליצור או להתנות את ידיעת זהותם העצמית של כל אחד מבני הזוג.
 
במצבים בהם אנרגיית העץ חלשה או חסרה, בני זוג עשויים לחוש שהמשיכה ביניהם נכבתה, פחתה או לא נוכחת, לא מורגשת, וכמוה גם ההתרגשות, נביעת האהבה והכמיהה האוהבת לקרבתו של בן הזוג.   
גם כאשר אנשים נמצאים מחוץ לזוגיות ישנן תקופות שבהן אנרגיית הליבידו והתשוקה לחיים פוחתות או חסרות.
עמם פוחתות היצירתיות, ההנאה וההנעה.
במצבים אלה חשוב להבחין האם מעיין הנעורים של אלמנט העץ עצמו בתוכנו התמעט או שהאנרגיה היצירתית שלנו מנותבת למקום אחר – לבני זוג אחרים, לעיסוקים אחרים שבחרנו בתקופת חיים מסוימת, לכיוונים שונים.

במקרים בהם אנרגיית העץ לוקחת אותנו וממשיכה ומכוונת אותנו לבני זוג אחרים או לאורח חיים ובחירות כיוון אחרות מכפי אלה שאנחנו נמצאים בהן בשלב מסוים בחיינו – זה מיטיב, נכון ומבורך, מפתח ושופע, לאפשר לעצמנו ללכת בעקבות הכיוון אליו מכוונת המשיכה הטבעית, ולבחור באותו נתיב בו נמצאות החיות והתשוקה שלנו, שהן אנרגיית החיים עצמה.
 
במקרים שבהם אנרגיית העץ עצמה חלשה בתוכנו, היא לא פונה לכיוון אחר, אלא חלשה יותר בכל הכיוונים, ואנו עשויות להרגיש שאין שום כיוון שמושך אותנו.
המשיכה שלנו לבן הזוג אך גם לכל בני זוג פוטנציאליים פוחתת, וכך גם התשוקה שלנו ליצירתיות וביטוי בתחומים אחרים.
במצבים אלה,  טוב לחזור ולהתחבר למקור קיומנו הרוחני, במדיטציה, בתרגול רוחני, בהקשבה עדינה פנימה לעצמנו, ולגלות מה פותח את לבנו ומחבר אותנו מחדש אל הרוח ואל החיים, לוויטאליות.

לעתים מצבים אלה יכולים להתרחש כאשר אנחנו רותמים באופן מוגזם ויתר על המידה את אנרגיית העץ שבנו על מנת להגשים ולממש מטרות ויעדים, והחיים נהיים מלאים ב'צריך' וחסרים ב'מתחשק לי'.
כמו סוס פרא אצילי, מלא חיים ככל שיהיה, אשר נחלש ומסרב להמשיך לדהור אחרי שרכבו עליו יותר מדיי, או אסרו אותו ברסן ומושכות לתקופה מוגזמת בלי זמני מנוחה והתמלאות.
זה עשוי להיות זמן טוב במקרים אלו לשחרר את הרסן ולאפשר לסוס לדהור בחופשיות באחו,
לשחרר את עצמנו וליצור לעצמנו פתחים רחבים יותר של פנאי ממטלות חשובות ככל שיהיו,
ולאפשר לעצמנו להיזכר באחו של היצירתיות הפנימית, הלבלוב הטבעי של הוויטאליות בתוכנו, זו שלא רתומה לשום מטרה, מהנאות החיים...

גם בתוך הזוגיות שני ההיבטים של החיבור הארצי והשמימי של אלמנט העץ, נוכחים תמיד, גם בתקופות בהם האלמנט הזה נחלש ועמו נחלשת המשיכה המינית והרגשית.
בקוטב השמימי והרוחני ניתן לנו להתחבר מחדש לבחירת הנשמה בבן הזוג,
באהבה העמוקה שנמצאת ומחברת,
לכוונה המקורית בעבר והכוונה הגבוהה בהווה בתוך בחירה זוגית באדם מסוים,
לחזון החיים המשותפים יחד והחזייתו בעיני רוחנו,
 ההתחקות אחר הייעוד הגבוה של קשר זוגי,
 ולהיזכר: מה בעצם אנחנו עושים ביחד?
מה הכוונה הגבוהה שמניעה אותנו להיות יחד, האם היא עדיין נמצאת?
 
בקוטב הארצי של אלמנט העץ, זה מיטיב לפנות פנאי וזמן משותף להנאה יחד וזמן איכות זוגי, להתחבר אל האדמה דרך הנאת החיים על פניה, דרך ההנאות  המשותפות, כבסיס.
בשלבים מעט מתקדמים יותר ניתן למצוא יצירות משמעותיות משותפות, פרויקטים זוגיים, דברים שאנחנו רוצים ליצור יחד והם מחברים אותנו במישור המעשי, ועוטפים את היצירתיות שלי ושל בן הזוג באופן שהן שלובות זו בזו.
 
אלמנט העץ בזוגיות מכיל הן את ההנאות הארציות והחושיות, ואת פעילויות הפנאי וביטויים שהם נעימים, כל מה שטוב בחיים המשותפים יחד על פני האדמה, והן את החיבור הגבוה ביותר של אהבת נשמה בין בני זוג, קשר נשמתי עמוק, מפתח ומרפא, וייעוד זוגי גבוה משותף שמזין ומעלה כל אחד מבני הזוג.
 
בתוך זוגיות חשוב מאוד שנכיר גם בצורך של בן הזוג למימוש והגשמה, לסיפוק ויצירה, הן בחיים שלו עצמו, האישיים, אלה שמתקיימים בנפרד מאתנו.
מתן מרחב להתפתחות ויצירה לבן זוג הוא חשוב מאוד, ויכולתנו לשמוח בהגשמה והמימוש של אדם אהוב, והן בהתבטאות של הדברים האלה בתוך הקשר הזוגי.
כפי שאנחנו יודעים ויודעות, מבינים ומבינות, שחיים של מימוש והגשמה לא תלויים רק בבן הזוג אלא עצמאי בתוכנו עצמנו, כך חשוב שנבין שזה משמעותי גם לבן הזוג.
לפתח ולטפח, לעודד ולהצמיח את המקום היצירתי, הפורה, מלא האון הפוטנציאל והיופי, של בן הזוג בתוך החיים שלו וגם בתוך הקשר הזוגי.
נאפשר לבן הזוג להיות מי שהוא, לבת הזוג מי שהיא, להיות במיטבם, בשיאם, לתת להם את המקום, הלגיטימציה וגם העידוד והשמחה בשמחתם, שכן אלמנט עץ פורה, מוגשם ונוכח מרבה את הוויטאליות ואנרגיית החיים עצמם בתוך בני אדם, בתוך קשרים זוגיים ובתוך כל נברא.
 
לעתים קרובות בחברה המודרנית, ההתבטאויות של אלמנט העץ, היצירתיות, האון, המסוגלות, ההגשמה, הפריון, קשורים בקונוטציה שלילית של מאבקי כוחות, ועשויה להיווצר תחושה שאנשים יכולים להגשים את עצמם בעיקר אחד על חשבון השני.
תפיסה שלילית זו מחלחלת לתוך קשרים זוגיים רבים, ויוצרת מצב של מאבקי כוחות בין בני זוג, במסגרתם ההגשמה של בן זוג אחד מאיימת על המקום של בן הזוג האחר, על ביטחונו העצמי והדימוי שלו.
המצב הזה עשוי להיות נכון, אבל קורה בצורה כזו כי ככה אנחנו יוצרים אותו.
כאשר בני זוג יוצרים דפוס כזה, חשוב לפוגג אותו אחרי שנהיים מודעים אליו, וליצור דרך תקשורת אחרת במקומו.
דרך תקשורת המבוססת על ידיעה פנימית וחיה, שמה שמיטיב אתי מיטיב עם בן הזוג שלי, ומה שמיטיב עם בן הזוג שלי מיטיב אתי.
ככל שאני לוקחת לעצמי חופש להיות מי שאני ולהגשים את חיי, ומעודד/ת גם את בן הזוג לקחת לעצמו את המרחב להגשים את חייו, כך הקשר הוא ויטאלי, מלא חיות וטוב לשנינו.
נוצר כאן יופי ומסוגלות שלא מתוך תחרות זה עם זה, אלא בשונות – כל אחד בדרכו.
בהגשמה של מלוא הפוטנציאל – לכל אחד מבני הזוג יש פוטנציאל אחר בגוון הנשמה שלו או שלה.
 
דרך כזו מובילה להעצמה הדדית במקום לתחרות והתעצמות זה על חשבון זו.
העצמה הדדית במסגרתה כל הגשמה, הצלחה ומימוש פוטנציאלי של בן הזוג, נותן לי שמחה והשראה למימוש הפוטנציאל, השונה, שלי.
כל אושר, סיפוק ומימוש של בן הזוג בכל תחום יכול לשמח אותי מתוקף האהבה שלי כלפיו, מתוך הכוונה המיטיבה העמוקה ששוררת בינינו.
 
איננו חייבים להיות כמו עשבים או צמחים הנאבקים על אותה פיסת אדמה, האדמה רחבה, יש בה מקום לכל הצמחייה שאלוהים ברא ולכל בני האדם שנבראו על ידו בצלמו.
במקורנו הרוחני אנו מעצימים זה את זה וקשורים זה לזה.
האחדות שממנה באנו אנו מעצימים זה את זה ומעצימים את האחד מתוכו כולנו נבראנו.
במקום להשוות את האור של אדם אחר לזה שלנו ולבדוק מי יורת מאיר ומי פחות, אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו להיות מוארים מהאור של אדם אחר.
בצורה כזו הוא מעצים את האור בתוכנו, גם.
מניצוצות האור של כולנו שמצטרפים זה לזה, ועולים מעלה אל מקור קיומנו האלוהי המבורך