אלמנט העץ בטבע האדם והעולם ובמערכת היחסים עם עצמנו

ראשי >תקשורים ומאמרים>מאמרים>אלמנט העץ בטבע האדם והעולם ובמערכת היחסים עם עצמנו
אלמנט העץ – בטבע האדם והעולם ובמערכת היחסים עם עצמנו
המסרים הבאים נובעים מן האור האינסופי האלוהי הכולל, ומתממשים לכדי מילים ותובנות, בחיבור ובנקודות המגע והחפיפה בין האור הכולל לבין האור האישי וההילה בה שוכנת הנשמה, של כל אחת ואחד מאתנו.
 
אלמנט העץ מחבר במהותו בין הארץ לשמיים, ומייצג את הזרימה של האנרגיה והרצון מעלה, מהארצי אל הרוחני,
כמו גם את ההגשמה של האנרגיה הרוחנית בחומר,
 כפי שהשמיים ממטירים מטר ומקרינים את אור השמש, אשר מתמלאים ומתגשמים לכדי צמיחה ופירות.
 
העצים הפיזיים שעל פני האדמה מתמירים בנוכחותם ובכוח החיים שבהם את אנרגיית האור והשמש ומממשים פוטנציאל החיות שגלום בהם, לכדי חומרים שנגישים ומזון לברואים החיים על פני האדמה.
לכן מצוי  אלמנט העץ בציר שבין שני חלקי המעגל: של הגשמת הרוח בחומר מחד, ושל שאיפת הארצי והחומרי אל הרוח, מאידך,
ממש כמו העץ החי שמחובר בנימיו הפנימיים ושורשיו שבאדמה, וצומח על גביה ומזין את החיים על פניה ואותה עצמה בפירותיו, וצומח ושואף כל העת מעלה, אל השמיים.
 
השאיפה מעלה אל הרוח, אל החיבור לאלוהי, מתאפשרת באופן בסיסי כי אנו יודעים את האלוהות ממנה באנו, והזיכרון הזה, גם אם הודחק לעומק עומקי ישותנו, אנו כמהים אל החיבור הרוחני שכביכול נסתר מאתנו, אבל מצוי כבר בתוכנו, תמיד היה ותמיד יהיה בנו.
אנו מבקשים להתאחד עם נוכחות אלוהית שאיננו יכולים להיפרד או להתקיים רגע אחד בלעדיה.
אנו כמהים אל עץ החיים ואל חיי הנצח שלו, על אף שאנחנו כבר כפי שאנחנו ישויות נצחיות מטבענו.
הידיעה הזו לא יכולה ולא אמורה לעצור את תהליכי הצמיחה שלנו, אשר נובעים מרצון הנשמה שמאוחד עם הרצון האלוהי, אשר מתואם בהרמוניה עם טובת הכל – לממש את טבע הנשמה שבנו ואת הייעוד הגבוה מתוכם נולדנו, הלכה למעשה בחיים על פני האדמה,
לגלם את קיומנו הרוחני ולחשוף אותו באופן נגלה, יותר ויותר, במהלך חיינו בגלגול הזה, ובגלגולי חיינו במסכת הגלגולים כולם.
 
על כן, מבחינה רוחנית, אלמנט העץ בא לידי ביטוי גם בהוצאה לפועל של רצון הנשמה לגלות מי היא יכולה להיות – זה מניע אותנו מבפנים ללבלב ולפרוח ולשאת פירות, ולמצוא, ליזום, להמציא וליצור שוב ושוב, בכל פעם מחדש, בדרכים רבות, שכן ריבוי הוא מאפיין בסיסי של החיים על פני האדמה, את מי שאנחנו יכולים להיות, ולגלות באלו דרכים אנחנו יכולים להגשים את עצמנו.
 
במובן הזה, אלמנט הזה הוא כמו מעיין נעורים נצחי, המתקשר ליצירתיות והתחדשות, רעיונות טריים וחדשים, ורצונות והנעה פנימית, שצצים ועולים תדירות, כמו לבלול של ענפי העץ באביב, וכל בוקרו של יום חדש יכולים לצוץ ניצנים חדשים ועלים צעירים.
         
 התפקוד החי והבריא של היבט זה באלמנט העץ, חיוני לקיומם של תשוקת החיים, החיוניות והבריאות הגופנית והנפשית, ומתקשר לידיעה של יכולתנו להתחדש ולברוא את עצמנו בכל פעם מחדש, כמו גם לרצון וההנעה וההנאה בלעשות זאת.
אלמנט העץ מתקשר גם לחיוניות, תשוקת החיים והיכולת להתחדש, שהכרחיות לתהליכי ריפוי ובריאות, כמו התאים שמתחדשים כל הזמן ויכולת של פצעים לרפא את עצמם, ומסוגלות נפשית לצאת ממשברים ופגיעות, לקום ולהמציא את עצמנו מחדש ולבחור שוב ומחדש בנתיב רצוי ובחזון ללכת לאורו.
כאשר היבטים אלו נחלשים, ייתכן שהם נרדמו או נחסמו.
מצבים בהם יכולה ההתחדשות של אלמנט העץ חסומה, מאופיינים באנרגיה חזקה שעצורה, אצורה ואגורה בתוכנו, כאשר החיבור הנשמתי קיים ויציב, השאיפה מעלה נוכחת,
אבל החיבור השורשי לחיים על פני האדמה ולמציאות הארצית רעוע, ולכן המיומנות והיכולת להוציא לפועל את הרעיונות ולתמוך בתדר שלהם די זמן להבשלתם של תהליכים ונשיאת פירות, זקוקות לחיזוק ולתרגול.
לעומת זאת, מצבים שבהם התחושה שההתחדשות והרצון, היכולת לחלום ולראות בעיני רוחנו חזונות, לרצות לממשם, כשהיבטים אלו רדומים, יחד עם תשוקת החיים, החשק והרצון הפנימי, המצבים האלה מאפיינים באנרגיית חיים נמוכה, לא חסומה אלא חסרה, המפלס שלה נמוך, היא מיובשת, גם אם החיבור לאדמה יציב וקיים.
מצב זה נובע מהיעדר מימוש מספק והפניית זמן ותשומת לב ואנרגיה להתקדמות החיבור הרוחני והנשמתי.
כמו עץ ששורשיו נטועים היטב באדמה אבל כוח הצמיחה שלו נפגע – השאיפה מעלה לשמיים נחלשה.
 
פעמים רבות, במצבים בהם החיבור  הרוחני נחלש, יש צורך תחילה לפנות מקום וזמן, כדי ליצור את המרחב בו הוא יוכל לחזור להתחדש, להתייצב ולהתקיים, גם על פני התודעה המודעת שלנו (במעמקי ישותנו החיבור הרוחני מתקיים תמיד).
הקשב לרחש הרוח בתוך החיים הארציים שלנו מצריך פנאי מעשייה ארצית במשך פרקי זמן מסוימים, בתדירות מספקת.
הצורך לחזור ולחדש את הקשב והקשר לממד הרוחני, עשוי לעלות בתקופות בהן נדרשת התכווננות ובחירה מחדש של הדרך שלנו, בחירה אשר המעשים והפעולות שלנו בחיי היומיום מוציאים אותה לפועל.
כאשר המוציאים לפועל הם רבים ועמלים ללא הרף, ללא נוכחות מספקת של המנהיג, הם עשויים להיחלש, האנרגיה שבהם פוחתת, וזה הזמן של המנהיג או מנהל העבודה, לחזור ולהתכוונן על החזון והמשמעות לשמם כל הפעולות והעשייה הלוו מתבצעות.
 
אלמנט העץ מתקשר אל האגו, המפקד ומנהל העבודה של חלקי האישיות השונים אשר מרכיבים את נפש האדם בחיים על פני האדמה, בגלגול ארצי מסוים.
על מנת שהאגו, הוא כלי הזהות העצמית על פני האדמה, ימלא את תפקידו המארגן והמנהיגותי באופן שייטיב עם כל חלקי האישיות, ולכן גם מיטיב עמנו בשלמותנו, בהתגלמות הארצית הנוכחית שלנו, ומכאן ייטיב גם עם כל מי שסובב אותנו, עליו להיות בקשר, הידבקות והידמות צורה אל האלוהי, אל הנשמה והרוח.
ממקור זה הגבוה ביותר והרחב ביותר שיש, ראוי נכון ומיטיב שהאישיות שלנו והאגו העומד בראשה, ישאבו את השראתם וכוח החיים בהם, על המשמעות שנותנת את הכוח לחיות ולהמשיך לחיות ולפסוע בנתיב האישי.
 
אלמנט העץ מפגיש ומחבר בין עץ הדעת ועץ החיים.
                      
עץ הדעת קשור לקיום האנושי האישיותי, זה של האגו תוך כל אדם ומתקשר לדואליות, זו שמוכנה כתובים 'ההבחנה בין טוב לרע', אשר הנה יחסית ואופיינית למישור הארצי של הקיום, ומתבטאת, בין היתר, בהפרדות בין טוב לרע ובין עצמי לזולת, בין מה שטוב לי למה שטוב לאחרים, בין מה שאני רוצה למה שאחרים רוצים.
כך, בתוך קיום אלוהי שבו מלכתחילה הכל הרמוני ומתואם, מיטיב ומדויק, נוצר פתח של זכות הבחירה החופשית, ונברא הממד הארצי, על מנת שנוכל מתוכו לנתב את דרכנו מתוך ההנעה הפנימית של השאיפה והצמיחה מעלה בחזרה לעבר ההתאחדות עם מקור קיומנו הרוחני, ולזכות בעץ החיים בזכות ולא רק בחסד.
עץ החיים מייצג את קיום הרוחני האינסופי שלנו ושל היקום כולו, ושל כל פרט שנברא בתוך היקום הזה, קטן ככל שיהיה.
בעץ החיים ספירה נולדת מתוך ספירה ודבר נוצר מתוך דבר, בתהליך הולדה ובריאה אינסופי, בתואם הרמוני ויצירתי, שהולך ומתהווה וחוזר אל תוך אינסופיות כוליותו, בכל רגע, כמו גלים שאוקיאנוס אינסופי של אור, שמתהווים מתוך האור וחוזרים אל תוך ים האור בכל רגע.
מתוך החיבור הרוחני לעץ החיים, שחי וצומח בתוך כל אחד ואחת מאתנו, למרות שאיננו בתחום השגתנו התמידית, ניתן לראות ולדעת שההפרדה בין עצמי לאחרים היא אמנם נחוצה וניתן להשתמש בה בחכמה, אך גם שהיא יחסית, אשלייתית וחולפת.
האמת העמוקה יותר היא האחדות בין כולנו, ומתוכה ניתן בקלות להבין שכל מה שמיטיב אתנו מיטיב עם הזולת וכל מה שמיטיב עם הזולת מיטיב אתנו,
שכאשר אנחנו מטיבים עם עצמנו זה מיטיב גם עם מי שסביבנו וכשאנו מיטיבים עם מי שסביבנו זה מיטיב אתנו.
 
מתוך החיבור לעץ החיים ניתן לדעת ולהרגיש שהכל קורה באופן מטיב מתוך כוונתו המיטיבה של הבורא, הכל נהיה בדברו,
וכי מיטיב לממש את זכות הבחירה שניתנה לנו כך שתהיה בהרמוניה עם רצונו של הבורא, שהוא ממילא מיטיב אתנו ועם כל אחד.
איננו יכולים לדעת מהו רצונות שלה הבורא, אך אנו יכולים לדעת ולהרגיש אותו בלבנו.
איננו יכולים להשיג אותו בשכלנו, אך ניתנו לנו סימנים.
כשהלב פתוח, האהבה זורמת ומעייני החמלה שופעים, זה סימן שאנחנו מחבורות ומחוברים לרצון הבורא.
עשייה שמחוברת אל המקור הזה, איננה מכלה.
היא מתרחשת מאליה קצב טבעי ונכון לה, אבל לא רדופת רגשות עכורים, המשבשים את ההרמוניה התואם והמקצב הנכון והטבעי.
 
החיבור הרוחני דרך אלמנט העץ ממלא תפקיד עיקרי וחשוב בטיהור הרעלים הנפשיים שלנו, כפי שהכבד המשויך לאלמנט העץ ממלא תפקיד מרכזי בטיהור הרעלים הפיזיים מהגוף.
אלמנט העץ ממלא תפקיד חשוב גם בהוצאה לפועל, מימוש והגשמה מעשית, של רצונות וחזונות, נקיים מרעלים רגשיים ומחוברים אל מקור קיומנו הרוחני, על פני האדמה –
כפי שכיס המרה, האיבר המחובר אף הוא אל אלמנט העץ והנו בן זוג של הכבד,
מוציא לפועל את הכוונה וההכוונות של הכבד דרך כך שהוא אוסף אליו את מיצי המרה ושאר החומרים החיוניים שהכבד מפיק,
ושולח אותם אל פני הגוף בעיתויים ולמקומות בהם יש בכך צורך, כדי להניע תהליכים גופניים שמממשים את ההכוונה הזו.
 
לכן, אלמנט העץ, מתקשר מבחינה נפשית, במערכת היחסים עם עצמנו, לניקוי רעלים רגשי וחיבור למהות הצלולה, הטהורה והאותנטית של מי שאנחנו באמת,
באותו מקום שבו נשמר החיבור והתואם הרציף בין רצונות של הברוא לרצון הנשמה שאנחנו לרצון האישיות שלנו.
בצדו בקוטב השני שלו, עוסק אלמנט העץ, בהגשמה מימוש והוצאה לפעול באופן ארצי וממשי על פני האדמה של אותם רצונות טהורים ומבוררים, חזונות ותמונות הגשמה צלולים, שאנו הולכים ומיועדים ללכת לאורם.
 
סיכום תמצות וביאור המסרים
 • אלמנט העץ – תנועתו האנרגטית מעלה (והחוצה).
 אלמנט העץ מתייחס ל
 1. שאיפת החומר אל הרוח (השאיפה האנושית לחיבור רוחני)  2. ההגשמה של הרוחני על פני האדמה (ההגשמה של הרוח בחומר).
 * אלמנט העץ מגשים בדרכים רבות, כי הריבוי הוא מאפיים של החיים הארציים, את רצון הנשמה להיוולד בגוף כדי לגלות מי היא יכולה להיות, דרך שפע של רצונות, יוזמות, דחפים, חזונות... 
 • אלמנט העץ מתקשר ליכולת ההתחדשות ובריאת עצמנו מחדש, ולכן גם לריפוי.
 
 • כשיכולת ההתחדשות ובריאת עצמנו מחדש נפגעת זה יכול לקרות כי:
 
1. אנרגיית העץ חסומה: יש שאיפות ורצונות וחיבור רוחני מעלה – אבל אין ביטוי מעשי שלהם כי החיבור לאדמה ולמציאות הארצית חדש.
2. אנרגיית העץ חסרה/חלשה: ייתכן ויש חיבור למציאות הארצית ולאדמה, אבל החיבור הרוחני אבד וכך גם היצירתיות, היוזמות, החזון.
 
 • כשאנרגיית העץ חסומה, יש לתרגל את היכולת להוציא לפועל רעיונות וחזון, ולמוך די זמן בתדר ההגשמה עד לנשיאת פירות והבשלת תהליכים.
 
 • כשאנרגיית העץ חלשה, יש להעמיק את החיבור הרוחני, ולפנות לשם כך זמן פנוי מעשייה ארצית.
 
 • ראוי ומיטיב שהאגו, המתקשר לאלמנט העץ, והוא 'מפקד העבודה' של חלקי האישיות, וכלי הזהות העצמית בחיים הארציים, ישאב את השראתו וחיוניותו מהחיבור הרוחני לנשמה, לאלוהים, ומתוכם יבצע את בחירת הכיוון והדרך, ואת הוצאתם לפועל.
 
 • אלמנט העץ מתקשר לעץ החיים ולעץ הדעת.
 
 • עץ הדעת מסמל את הדואליות וההפרדות בחיים הארציים (בין מה שטוב לי ומה שטוב לאחרים), ונועד ליצור פתח לזכות הבחירה החופשית, על מנת שבני אדם יוכלו להשיג מחדש את החיבור לעץ החיים, בזכות ולא רק בחסד.
 
 • עץ החיים מסמל את הקיום הרוחני, בין מה שמיטיב עם עצמי מיטיב עם אחרים, ואת האחדות, והוא קיים בתוך כל אחד ואחת מאתנו.
 
 • מיטיב לממש את זכות הבחירה החופשית שניתנה לנו, כך שתתאחד עם רצונו של הבורא, שהוא ממילא מיטיב עם עצמנו וזולתנו.
 
 • אנחנו לא יכולים לדעת מה רצון הבורא, אבל כן אפשר להרגיש בלבנו -0 כשהלב פתוח, אהבה וחמלה זורמות ושופעות, זה סימן שאנחנו מאוחדים עם רצון הבורא.
 
 • עשייה שמחוברת לרצון הבורא, לא מכלה או מעייפת, ומתרחשת מאליה בקצב הנכון.
 
 • לאלמנט העץ תפקיד מרכזי בטיהור רעלים נפשי, ממש כמו שלכבד (השייך לאלמנט זה) פקיד בטיהור רעלים פיזי.
 
 • על מנת לטהר רעלים נפשיים, דרך אלמנט העץ, יש להתחבר למקור קיומנו הרוחני ולפעול מתוכו.
 
 •    לאלמנט העץ תפקיד גם בהוצאה לפועל והגשמה מעשית של הדחפים לפעולה והרצונות הנובעים מהחיבור אל קיומנו הרוחני,
כפי שכיס המרה מוציא לפועל דרך אגירה ושחרור בעיתוי הנכון וליעדים הנכונים בגוף, את מיצי המרה ושאר האינזימים המיוצרים על ידי הכבד.
 
אלמנט העץ – בטבע האדם והעולם ובמערכת היחסים עם עצמנו
המסרים הבאים נובעים מן האור האינסופי האלוהי הכולל, ומתממשים לכדי מילים ותובנות, בחיבור ובנקודות המגע והחפיפה בין האור הכולל לבין האור האישי וההילה בה שוכנת הנשמה, של כל אחת ואחד מאתנו.
 
אלמנט העץ מחבר במהותו בין הארץ לשמיים, ומייצג את הזרימה של האנרגיה והרצון מעלה, מהארצי אל הרוחני,
כמו גם את ההגשמה של האנרגיה הרוחנית בחומר,
 כפי שהשמיים ממטירים מטר ומקרינים את אור השמש, אשר מתמלאים ומתגשמים לכדי צמיחה ופירות.
 
העצים הפיזיים שעל פני האדמה מתמירים בנוכחותם ובכוח החיים שבהם את אנרגיית האור והשמש ומממשים פוטנציאל החיות שגלום בהם, לכדי חומרים שנגישים ומזון לברואים החיים על פני האדמה.
לכן מצוי  אלמנט העץ בציר שבין שני חלקי המעגל: של הגשמת הרוח בחומר מחד, ושל שאיפת הארצי והחומרי אל הרוח, מאידך,
ממש כמו העץ החי שמחובר בנימיו הפנימיים ושורשיו שבאדמה, וצומח על גביה ומזין את החיים על פניה ואותה עצמה בפירותיו, וצומח ושואף כל העת מעלה, אל השמיים.
 
השאיפה מעלה אל הרוח, אל החיבור לאלוהי, מתאפשרת באופן בסיסי כי אנו יודעים את האלוהות ממנה באנו, והזיכרון הזה, גם אם הודחק לעומק עומקי ישותנו, אנו כמהים אל החיבור הרוחני שכביכול נסתר מאתנו, אבל מצוי כבר בתוכנו, תמיד היה ותמיד יהיה בנו.
אנו מבקשים להתאחד עם נוכחות אלוהית שאיננו יכולים להיפרד או להתקיים רגע אחד בלעדיה.
אנו כמהים אל עץ החיים ואל חיי הנצח שלו, על אף שאנחנו כבר כפי שאנחנו ישויות נצחיות מטבענו.
הידיעה הזו לא יכולה ולא אמורה לעצור את תהליכי הצמיחה שלנו, אשר נובעים מרצון הנשמה שמאוחד עם הרצון האלוהי, אשר מתואם בהרמוניה עם טובת הכל – לממש את טבע הנשמה שבנו ואת הייעוד הגבוה מתוכם נולדנו, הלכה למעשה בחיים על פני האדמה,
לגלם את קיומנו הרוחני ולחשוף אותו באופן נגלה, יותר ויותר, במהלך חיינו בגלגול הזה, ובגלגולי חיינו במסכת הגלגולים כולם.
 
על כן, מבחינה רוחנית, אלמנט העץ בא לידי ביטוי גם בהוצאה לפועל של רצון הנשמה לגלות מי היא יכולה להיות – זה מניע אותנו מבפנים ללבלב ולפרוח ולשאת פירות, ולמצוא, ליזום, להמציא וליצור שוב ושוב, בכל פעם מחדש, בדרכים רבות, שכן ריבוי הוא מאפיין בסיסי של החיים על פני האדמה, את מי שאנחנו יכולים להיות, ולגלות באלו דרכים אנחנו יכולים להגשים את עצמנו.
 
במובן הזה, אלמנט הזה הוא כמו מעיין נעורים נצחי, המתקשר ליצירתיות והתחדשות, רעיונות טריים וחדשים, ורצונות והנעה פנימית, שצצים ועולים תדירות, כמו לבלול של ענפי העץ באביב, וכל בוקרו של יום חדש יכולים לצוץ ניצנים חדשים ועלים צעירים.
         
 התפקוד החי והבריא של היבט זה באלמנט העץ, חיוני לקיומם של תשוקת החיים, החיוניות והבריאות הגופנית והנפשית, ומתקשר לידיעה של יכולתנו להתחדש ולברוא את עצמנו בכל פעם מחדש, כמו גם לרצון וההנעה וההנאה בלעשות זאת.
אלמנט העץ מתקשר גם לחיוניות, תשוקת החיים והיכולת להתחדש, שהכרחיות לתהליכי ריפוי ובריאות, כמו התאים שמתחדשים כל הזמן ויכולת של פצעים לרפא את עצמם, ומסוגלות נפשית לצאת ממשברים ופגיעות, לקום ולהמציא את עצמנו מחדש ולבחור שוב ומחדש בנתיב רצוי ובחזון ללכת לאורו.
כאשר היבטים אלו נחלשים, ייתכן שהם נרדמו או נחסמו.
מצבים בהם יכולה ההתחדשות של אלמנט העץ חסומה, מאופיינים באנרגיה חזקה שעצורה, אצורה ואגורה בתוכנו, כאשר החיבור הנשמתי קיים ויציב, השאיפה מעלה נוכחת,
אבל החיבור השורשי לחיים על פני האדמה ולמציאות הארצית רעוע, ולכן המיומנות והיכולת להוציא לפועל את הרעיונות ולתמוך בתדר שלהם די זמן להבשלתם של תהליכים ונשיאת פירות, זקוקות לחיזוק ולתרגול.
לעומת זאת, מצבים שבהם התחושה שההתחדשות והרצון, היכולת לחלום ולראות בעיני רוחנו חזונות, לרצות לממשם, כשהיבטים אלו רדומים, יחד עם תשוקת החיים, החשק והרצון הפנימי, המצבים האלה מאפיינים באנרגיית חיים נמוכה, לא חסומה אלא חסרה, המפלס שלה נמוך, היא מיובשת, גם אם החיבור לאדמה יציב וקיים.
מצב זה נובע מהיעדר מימוש מספק והפניית זמן ותשומת לב ואנרגיה להתקדמות החיבור הרוחני והנשמתי.
כמו עץ ששורשיו נטועים היטב באדמה אבל כוח הצמיחה שלו נפגע – השאיפה מעלה לשמיים נחלשה.
 
פעמים רבות, במצבים בהם החיבור  הרוחני נחלש, יש צורך תחילה לפנות מקום וזמן, כדי ליצור את המרחב בו הוא יוכל לחזור להתחדש, להתייצב ולהתקיים, גם על פני התודעה המודעת שלנו (במעמקי ישותנו החיבור הרוחני מתקיים תמיד).
הקשב לרחש הרוח בתוך החיים הארציים שלנו מצריך פנאי מעשייה ארצית במשך פרקי זמן מסוימים, בתדירות מספקת.
הצורך לחזור ולחדש את הקשב והקשר לממד הרוחני, עשוי לעלות בתקופות בהן נדרשת התכווננות ובחירה מחדש של הדרך שלנו, בחירה אשר המעשים והפעולות שלנו בחיי היומיום מוציאים אותה לפועל.
כאשר המוציאים לפועל הם רבים ועמלים ללא הרף, ללא נוכחות מספקת של המנהיג, הם עשויים להיחלש, האנרגיה שבהם פוחתת, וזה הזמן של המנהיג או מנהל העבודה, לחזור ולהתכוונן על החזון והמשמעות לשמם כל הפעולות והעשייה הלוו מתבצעות.
 
אלמנט העץ מתקשר אל האגו, המפקד ומנהל העבודה של חלקי האישיות השונים אשר מרכיבים את נפש האדם בחיים על פני האדמה, בגלגול ארצי מסוים.
על מנת שהאגו, הוא כלי הזהות העצמית על פני האדמה, ימלא את תפקידו המארגן והמנהיגותי באופן שייטיב עם כל חלקי האישיות, ולכן גם מיטיב עמנו בשלמותנו, בהתגלמות הארצית הנוכחית שלנו, ומכאן ייטיב גם עם כל מי שסובב אותנו, עליו להיות בקשר, הידבקות והידמות צורה אל האלוהי, אל הנשמה והרוח.
ממקור זה הגבוה ביותר והרחב ביותר שיש, ראוי נכון ומיטיב שהאישיות שלנו והאגו העומד בראשה, ישאבו את השראתם וכוח החיים בהם, על המשמעות שנותנת את הכוח לחיות ולהמשיך לחיות ולפסוע בנתיב האישי.
 
אלמנט העץ מפגיש ומחבר בין עץ הדעת ועץ החיים.
                      
עץ הדעת קשור לקיום האנושי האישיותי, זה של האגו תוך כל אדם ומתקשר לדואליות, זו שמוכנה כתובים 'ההבחנה בין טוב לרע', אשר הנה יחסית ואופיינית למישור הארצי של הקיום, ומתבטאת, בין היתר, בהפרדות בין טוב לרע ובין עצמי לזולת, בין מה שטוב לי למה שטוב לאחרים, בין מה שאני רוצה למה שאחרים רוצים.
כך, בתוך קיום אלוהי שבו מלכתחילה הכל הרמוני ומתואם, מיטיב ומדויק, נוצר פתח של זכות הבחירה החופשית, ונברא הממד הארצי, על מנת שנוכל מתוכו לנתב את דרכנו מתוך ההנעה הפנימית של השאיפה והצמיחה מעלה בחזרה לעבר ההתאחדות עם מקור קיומנו הרוחני, ולזכות בעץ החיים בזכות ולא רק בחסד.
עץ החיים מייצג את קיום הרוחני האינסופי שלנו ושל היקום כולו, ושל כל פרט שנברא בתוך היקום הזה, קטן ככל שיהיה.
בעץ החיים ספירה נולדת מתוך ספירה ודבר נוצר מתוך דבר, בתהליך הולדה ובריאה אינסופי, בתואם הרמוני ויצירתי, שהולך ומתהווה וחוזר אל תוך אינסופיות כוליותו, בכל רגע, כמו גלים שאוקיאנוס אינסופי של אור, שמתהווים מתוך האור וחוזרים אל תוך ים האור בכל רגע.
מתוך החיבור הרוחני לעץ החיים, שחי וצומח בתוך כל אחד ואחת מאתנו, למרות שאיננו בתחום השגתנו התמידית, ניתן לראות ולדעת שההפרדה בין עצמי לאחרים היא אמנם נחוצה וניתן להשתמש בה בחכמה, אך גם שהיא יחסית, אשלייתית וחולפת.
האמת העמוקה יותר היא האחדות בין כולנו, ומתוכה ניתן בקלות להבין שכל מה שמיטיב אתנו מיטיב עם הזולת וכל מה שמיטיב עם הזולת מיטיב אתנו,
שכאשר אנחנו מטיבים עם עצמנו זה מיטיב גם עם מי שסביבנו וכשאנו מיטיבים עם מי שסביבנו זה מיטיב אתנו.
 
מתוך החיבור לעץ החיים ניתן לדעת ולהרגיש שהכל קורה באופן מטיב מתוך כוונתו המיטיבה של הבורא, הכל נהיה בדברו,
וכי מיטיב לממש את זכות הבחירה שניתנה לנו כך שתהיה בהרמוניה עם רצונו של הבורא, שהוא ממילא מיטיב אתנו ועם כל אחד.
איננו יכולים לדעת מהו רצונות שלה הבורא, אך אנו יכולים לדעת ולהרגיש אותו בלבנו.
איננו יכולים להשיג אותו בשכלנו, אך ניתנו לנו סימנים.
כשהלב פתוח, האהבה זורמת ומעייני החמלה שופעים, זה סימן שאנחנו מחבורות ומחוברים לרצון הבורא.
עשייה שמחוברת אל המקור הזה, איננה מכלה.
היא מתרחשת מאליה קצב טבעי ונכון לה, אבל לא רדופת רגשות עכורים, המשבשים את ההרמוניה התואם והמקצב הנכון והטבעי.
 
החיבור הרוחני דרך אלמנט העץ ממלא תפקיד עיקרי וחשוב בטיהור הרעלים הנפשיים שלנו, כפי שהכבד המשויך לאלמנט העץ ממלא תפקיד מרכזי בטיהור הרעלים הפיזיים מהגוף.
אלמנט העץ ממלא תפקיד חשוב גם בהוצאה לפועל, מימוש והגשמה מעשית, של רצונות וחזונות, נקיים מרעלים רגשיים ומחוברים אל מקור קיומנו הרוחני, על פני האדמה –
כפי שכיס המרה, האיבר המחובר אף הוא אל אלמנט העץ והנו בן זוג של הכבד,
מוציא לפועל את הכוונה וההכוונות של הכבד דרך כך שהוא אוסף אליו את מיצי המרה ושאר החומרים החיוניים שהכבד מפיק,
ושולח אותם אל פני הגוף בעיתויים ולמקומות בהם יש בכך צורך, כדי להניע תהליכים גופניים שמממשים את ההכוונה הזו.
 
לכן, אלמנט העץ, מתקשר מבחינה נפשית, במערכת היחסים עם עצמנו, לניקוי רעלים רגשי וחיבור למהות הצלולה, הטהורה והאותנטית של מי שאנחנו באמת,
באותו מקום שבו נשמר החיבור והתואם הרציף בין רצונות של הברוא לרצון הנשמה שאנחנו לרצון האישיות שלנו.
בצדו בקוטב השני שלו, עוסק אלמנט העץ, בהגשמה מימוש והוצאה לפעול באופן ארצי וממשי על פני האדמה של אותם רצונות טהורים ומבוררים, חזונות ותמונות הגשמה צלולים, שאנו הולכים ומיועדים ללכת לאורם.
 
סיכום תמצות וביאור המסרים
 • אלמנט העץ – תנועתו האנרגטית מעלה (והחוצה).
 אלמנט העץ מתייחס ל
 1. שאיפת החומר אל הרוח (השאיפה האנושית לחיבור רוחני)  2. ההגשמה של הרוחני על פני האדמה (ההגשמה של הרוח בחומר).
 * אלמנט העץ מגשים בדרכים רבות, כי הריבוי הוא מאפיים של החיים הארציים, את רצון הנשמה להיוולד בגוף כדי לגלות מי היא יכולה להיות, דרך שפע של רצונות, יוזמות, דחפים, חזונות... 
 • אלמנט העץ מתקשר ליכולת ההתחדשות ובריאת עצמנו מחדש, ולכן גם לריפוי.
 
 • כשיכולת ההתחדשות ובריאת עצמנו מחדש נפגעת זה יכול לקרות כי:
 
1. אנרגיית העץ חסומה: יש שאיפות ורצונות וחיבור רוחני מעלה – אבל אין ביטוי מעשי שלהם כי החיבור לאדמה ולמציאות הארצית חדש.
2. אנרגיית העץ חסרה/חלשה: ייתכן ויש חיבור למציאות הארצית ולאדמה, אבל החיבור הרוחני אבד וכך גם היצירתיות, היוזמות, החזון.
 
 • כשאנרגיית העץ חסומה, יש לתרגל את היכולת להוציא לפועל רעיונות וחזון, ולמוך די זמן בתדר ההגשמה עד לנשיאת פירות והבשלת תהליכים.
 
 • כשאנרגיית העץ חלשה, יש להעמיק את החיבור הרוחני, ולפנות לשם כך זמן פנוי מעשייה ארצית.
 
 • ראוי ומיטיב שהאגו, המתקשר לאלמנט העץ, והוא 'מפקד העבודה' של חלקי האישיות, וכלי הזהות העצמית בחיים הארציים, ישאב את השראתו וחיוניותו מהחיבור הרוחני לנשמה, לאלוהים, ומתוכם יבצע את בחירת הכיוון והדרך, ואת הוצאתם לפועל.
 
 • אלמנט העץ מתקשר לעץ החיים ולעץ הדעת.
 
 • עץ הדעת מסמל את הדואליות וההפרדות בחיים הארציים (בין מה שטוב לי ומה שטוב לאחרים), ונועד ליצור פתח לזכות הבחירה החופשית, על מנת שבני אדם יוכלו להשיג מחדש את החיבור לעץ החיים, בזכות ולא רק בחסד.
 
 • עץ החיים מסמל את הקיום הרוחני, בין מה שמיטיב עם עצמי מיטיב עם אחרים, ואת האחדות, והוא קיים בתוך כל אחד ואחת מאתנו.
 
 • מיטיב לממש את זכות הבחירה החופשית שניתנה לנו, כך שתתאחד עם רצונו של הבורא, שהוא ממילא מיטיב עם עצמנו וזולתנו.
 
 • אנחנו לא יכולים לדעת מה רצון הבורא, אבל כן אפשר להרגיש בלבנו -0 כשהלב פתוח, אהבה וחמלה זורמות ושופעות, זה סימן שאנחנו מאוחדים עם רצון הבורא.
 
 • עשייה שמחוברת לרצון הבורא, לא מכלה או מעייפת, ומתרחשת מאליה בקצב הנכון.
 
 • לאלמנט העץ תפקיד מרכזי בטיהור רעלים נפשי, ממש כמו שלכבד (השייך לאלמנט זה) פקיד בטיהור רעלים פיזי.
 
 • על מנת לטהר רעלים נפשיים, דרך אלמנט העץ, יש להתחבר למקור קיומנו הרוחני ולפעול מתוכו.
 
 •    לאלמנט העץ תפקיד גם בהוצאה לפועל והגשמה מעשית של הדחפים לפעולה והרצונות הנובעים מהחיבור אל קיומנו הרוחני,
כפי שכיס המרה מוציא לפועל דרך אגירה ושחרור בעיתוי הנכון וליעדים הנכונים בגוף, את מיצי המרה ושאר האינזימים המיוצרים על ידי הכבד.