אהבה מרפאת הכל

אהבה
היא המקור
וההתחלה
של הכל
ופתרון
לכל.
 
אם קשה
לפתוח את הלב
לאחרים
או לחיים
תמיד אפשר
לפתוח את הלב
לעצמי
תחילה.
 
אפשר להתפלל
ולבקש על נפשי
מהשכינה
שתפתח את לבי
להרגיש
את אהבתה.
תמיד.  
אהבה
היא המקור
וההתחלה
של הכל
ופתרון
לכל.
 
אם קשה
לפתוח את הלב
לאחרים
או לחיים
תמיד אפשר
לפתוח את הלב
לעצמי
תחילה.
 
אפשר להתפלל
ולבקש על נפשי
מהשכינה
שתפתח את לבי
להרגיש
את אהבתה.
תמיד.