גאולה מרגשות האשמה ומההרגל להאשים

ראשי >תקשורים ומאמרים>מסרים קצרים>גאולה מרגשות האשמה ומההרגל להאשים
היגאלו מרגשות האשמה
ומההרגל להאשים!
איזו התנגדות
מאמץ או חרטה
יכולים להיות לכם?
הרי אלוהים הוא זה
שמכוון את צעדיכם
ואת היקום...
כמו שנאמר
"השיבני ואשובה"  
 
היגאלו מרגשות האשמה
ומההרגל להאשים!
איזו התנגדות
מאמץ או חרטה
יכולים להיות לכם?
הרי אלוהים הוא זה
שמכוון את צעדיכם
ואת היקום...
כמו שנאמר
"השיבני ואשובה"