הקושי הוא תמיד לשם ריפוי

ראשי >תקשורים ומאמרים>מסרים קצרים>הקושי הוא תמיד לשם ריפוי
כשיודעים שכל הקושי
הוא לשם ריפוי
אין עוד פחד
צער
או חרטה
אלא התמסרות.
ההבדל בין כאב וקושי
לבין סבל
הוא ההתנגדות.  
כשיודעים שכל הקושי
הוא לשם ריפוי
אין עוד פחד
צער
או חרטה
אלא התמסרות.
ההבדל בין כאב וקושי
לבין סבל
הוא ההתנגדות.