אשליית השליטה

הפחד לאבד שליטה
הוא חסר בסיס
כיוון שהשליטה
היא אשליה.
אין שליטה,
יש אלוהים.  
הפחד לאבד שליטה
הוא חסר בסיס
כיוון שהשליטה
היא אשליה.
אין שליטה,
יש אלוהים.