חיבור לאינסוף, פתיחה לתקשור

ראשי >תקשורים ומאמרים>מסרים קצרים>חיבור לאינסוף, פתיחה לתקשור
בהתמזגות עם האינסוף האלוהי,
אנחנו הכל ולא כלום
בעת ובעונה אחת.
 
הכל - כי אנו אחד עם האינסוף.
לא כולם - כי אין לנו קיום נפרד,
אין מודעות שעדה לדברים.
 
מכאן ניתן ללמוד
שהמודעות העצמית
למרות כל הייסורים
שהיא מביאה עימה,
יש בה ברכה והזדמנות
להיות, להכיל, לדעת,
את האינסוף,
להיות פיסה מהשמיים.
 
לפעמים המודעות האנושית
פוחדת פחד מוות
מההתאיינות באינסוף
ופעמים אחרות
היא מתאווה לכך...
 
כי זה טבענו האמתי
שורש ומולדת קיומנו.  
בהתמזגות עם האינסוף האלוהי,
אנחנו הכל ולא כלום
בעת ובעונה אחת.
 
הכל - כי אנו אחד עם האינסוף.
לא כולם - כי אין לנו קיום נפרד,
אין מודעות שעדה לדברים.
 
מכאן ניתן ללמוד
שהמודעות העצמית
למרות כל הייסורים
שהיא מביאה עימה,
יש בה ברכה והזדמנות
להיות, להכיל, לדעת,
את האינסוף,
להיות פיסה מהשמיים.
 
לפעמים המודעות האנושית
פוחדת פחד מוות
מההתאיינות באינסוף
ופעמים אחרות
היא מתאווה לכך...
 
כי זה טבענו האמתי
שורש ומולדת קיומנו.